Mesterhazi Zserbo NAVHDA NA - Vizsla Pedigrees - Gun Dog Pedigree Search
Hunting Dog Pedigree Info
Name/Title: Mesterhazi Zserbo NAVHDA NA
Registration#: SR92103403
Whelp Date: 02/26/2016
Color & Markings: Rust
Hunting Dog Breeder: PM Weimaraners
Mesterhazi Zserbo NAVHDA NA
1st Generation 2nd Generation 3rd Generation
Sire
Lébény-Hansági Cobel (Hungary) JH VAV
SR53525101
Sire
Int/HunJ/ Hun/Hun Sh/Hun GrCh Visnyei-Vadász Sátán
MET MV 1082/03
Sire
Bédai Jónás AP FwP VAV AV
(Hungary)
Dam
Visnyei-Vadász Trixi VKV VAV
Hungary
Dam
Hun Ch Lébény-Hansági Arany VMV VAV
MET MV 2349/04
Sire
Hun/VDH Ch Csokolándy Kalász Field Trial VAV KV OT
Hungary
Dam
Vad-Agyar Pimpo VAV OTV
Hungary
Dam
Gyimesi Zsolna (Hungary)(2011)
SR70195801
Sire
NL/Hun/Hun GrCh Csipkéskúti Táltos OTV AV WW-
MET MV 9768/01
Sire
Gerecsepusztai Bátor VMV VKV
Hungary
Dam
Hun JCh Vadászfai Zsuzsó VKV
Hungary
Dam
Gyimesi Osi (Hungary)
MET MV 5358/07
Sire
Hun/VDH Ch Csokolándy Kalász Field Trial VAV KV OT
Hungary
Dam
Gyimesi Elza
Hungary